Εκκλησία του Άη Γιάννη του Θεολόγου

Ο περικαλλής ναός του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου (26 Σεπτεμβρίου) βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού των Λειψών, 50 περίπου μέτρα από την παραλία. Είναι ο καθεδρικός ναός του οικισμού που ανοικοδομήθηκε το 1931 με δαπάνες της Αδελφότητας των Λειψιωτών της Αμερικής, στη θέση παλαιότερου ναού του 17ου αιώνα. Πρόκειται για οικοδόμημα μεγάλων διαστάσεων, χτισμένο στον τύπο του σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού σε συνδυασμό με την τρίκλιτη βασιλική. Το κέντρο του οικοδομήματος είναι ο ημισφαιρικός τρούλος. Το Ιερό Βήμα χωρίζεται από τον κυρίως ναό με ξυλόγλυπτο τέμπλο στο οποίο υπάρχουν εικόνες δυτικής τεχνοτροπίας και μέτριας τέχνης των αρχών του 20ου αιώνα.

Εκτός από τις εικόνες του τέμπλου φυλάσσονται στο ναό για λόγους ασφαλείας ξύλινες φορητές εικόνες ανάμεσα στις οποίες και εκείνη της Παναγίας του Χάρου.