Πάνω Παναγιά

Η εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου (15 Αυγούστου), γνωστή ως «Πάνω Παναγιά» βρίσκεται 3,5 χιλιόμετρα περίπου βορειοδυτικά από τον οικισμό των Λειψών, στους πρόποδες του υψώματος Πλάκα και πάνω από τον φυσικό όρμο Φουντάνα. Ο ναός φέρει προσκτίσματα κι έτσι διακρίνονται δυο οικοδομικές φάσεις: Στην πρώτη ανήκει τρίκογχος ναός, χτισμένος πιθανότατα τον 16ο αιώνα και στη δεύτερη τα δυο κελιά που βρίσκονται δυτικά του νάρθηκα. Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο με ανάγλυφα φυτικά κοσμήματα και αγγέλους.

Στο χώρο γύρω απ’ το ναό υπάρχουν στη νότια πλευρά μαρμάρινο αρχιτεκτονικό μέλος, προερχόμενο πιθανόν από οροφή προχριστιανικού ναού και ΒΑ ανάγλυφος ανισοσκελής σταυρός σε φυσικό ασβεστόλιθο, προερχόμενος ασφαλώς από τους μέσους χρόνους.